O nás

Tím advokátskej kancelárie CONSULTUS tvoria právnici s mnohoročnými skúsenosťami nadobudnutými pri riešení rôznej súkromnoprávnej aj verejnoprávnej agendy. Svojou privátnou praxou nadväzujú na úspešné pôsobenie v poprednej nadnárodnej spoločnosti a na prax vo významnej zahraničnej a tiež uznávanej slovenskej advokátskej kancelárii, kde na každodennej báze poskytovali právne služby domácim aj zahraničným klientom, vrátane významných nadnárodných korporácií.

 

Kľúčové oblasti práva, v ktorých právnici advokátskej kancelárie CONSULTUS doteraz pôsobili, a v ktorých môžu ponúknuť svojim klientom svoje služby, zahŕňajú najmä právo obchodných spoločností, ako aj riešenie akýchkoľvek korporačných záležitosti, vrátane fúzií a akvizícií, právo nehnuteľností a stavebné právo, obchodné a občianske právo, pracovné právo a správne právo.

 

Pri poskytovaní právnych služieb spolupracujeme so špičkovými daňovými a účtovnými poradcami, audítormi, súdnymi znalcami, prekladateľmi a tlmočníkmi, ako aj ďalšími špecializovanými odborníkmi.


Advokátska kancelária CONSULTUS poskytuje právne služby v slovenskom a v anglickom jazyku.

judr. Henrich Budai - advokát
Vzdelanie:
 • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, magister práv, 2002
 • Právnická fakulta Trnavskej univerzity, doktor práv, 2003
 • študijný pobyt v USA, 1999 - 2000

 

zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod registračným číslom 6324

Významné pracovné skúsenosti:
 • členom právneho tímu, ktorý poskytoval právne služby účastníkovi tendra na kúpu akcií pri privatizácii jednej z najväčších bánk v Slovenskej republike; vrátane hĺbkového právneho auditu spoločnosti,
 • rozsiahle skúsenosti z oblasti práva nehnuteľností a stavebného práva; pravidelne poskytuje právne služby jednej z najvýznamnejších developerských skupín v Slovenskej republike,
 • členom právneho tímu, ktorý poskytoval poradenstvo rakúskemu účastníkovi tendra na akvizíciu akcií pri privatizácii najväčšieho slovenského výrobcu elektriny, vrátane hĺbkového právneho auditu spoločnosti,
 • dlhoročné skúsenosti v oblasti práva obchodných spoločností, fúzií a akvizícií; poskytoval právne poradenstvo pre rôzne zahraničné spoločnosti pri zriaďovaní ich dcérskych spoločností/pobočiek v Slovenskej republike a pri reštrukturalizačných zmenách súvisiacich s ich činnosťou v Slovenskej republike vrátane prevodov ich majetku, podnikov a určených aktív,
 • zúčastnil sa na hĺbkovom právnom audite viacerých významných spoločností z energetického a realitného sektora,
 • členom tímu, ktorý poskytoval poradenstvo týkajúce sa poskytnutia štátnej pomoci jednému z najväčších výrobcov automobilov na Slovensku a jeho subdodávateľom.
judr. Jana Budaiová - právnik
Vzdelanie:
 • Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, magister práv, 2005
 • Právnická fakulta Trnavskej univerzity, doktor práv, 2007
 • kurz práva hospodárskej súťaže – ERA, Trier, Nemecko, 2007
Významné pracovné skúsenosti:
 • dlhoročné skúsenosti v oblasti práva obchodných spoločností a obchodného práva, občianskeho práva a v oblasti práva nehnuteľností a stavebného práva,
 • dlhodobo sa venuje aj právu hospodárskej súťaže.