ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA CONSULTUS

Advokátska kancelária CONSULTUS poskytuje profesionálne právne služby zodpovedajúce individuálnym požiadavkám klientov, s cieľom komplexne a efektívne pokryť celé spektrum ich právnych potrieb. Poskytujeme kvalitné právne poradenstvo vrátane zastupovania v súdnych, správnych a rozhodcovských konaniach, a to vo všetkých oblastiach práva, ktorým sa venujeme.

Dôležitými sú pre nás tradičné princípy, na ktorých advokácia ako taká stojí, a to vzájomná dôvera a zodpovednosť, korektné a dlhodobé osobné vzťahy medzi advokátom a klientom a zachovávanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa v súvislosti s poskytovaním právnych služieb advokát dozvie.

Klientom pri poskytovaní našich služieb zaručujeme vysokú mieru odbornosti, flexibility a individuálny prístup zohľadňujúci ich obchodné záujmy a špecifické potreby, s akcentom na spokojnosť našich klientov. Je pre nás totiž dôležité, aby k nám noví klienti prichádzali najmä na základe dobrých referencií.