Správa spoločností

Advokátska kancelária CONSULTUS poskytuje komplexné služby pri zakladaní a správe obchodných spoločností od založenia obchodnej spoločnosti, cez vykonávanie akýchkoľvek zmien v existujúcej spoločnosti, až po prípadné ukončenie jej činnosti.


Súčasťou našich služieb je sprostredkovanie nájmu sídla spoločnosti, preberanie a ukladanie poštových zásielok, notifikácia o doručení poštových zásielok a ich preposielanie elektronicky alebo poštou na adresu určenú klientom a ďalšie individualizované služby podľa požiadaviek klienta.