Kontaktujte nás

CONSULTUS s.r.o.

Vysoká 14, 811 06 Bratislava

Slovenská republika

tel.:   +421 (2) 4569 1337

          +421 (0) 911 777 038

          +421 (0) 911 283 166

e-mail: consultus@consultus.sk

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 87136/B, IČO: 47 245 859 a v zozname spoločností s ručením obmedzeným, ktoré sú oprávnené poskytovať právne služby, vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

Kontaktný formulár

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním vyššie uvedených osobných údajov a informácií advokátskou kanceláriou CONSULTUS s.r.o. v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo. Informácie budú spracovávané a uchovávané výhradne pre účely poskytovania právnych služieb spoločnosťou CONSULTUS s.r.o.. Súhlas poskytovateľa údajov platí až do jeho písomného odvolania.